Stichting Garantiefonds Reisgelden

 Ons bedrijf (KvK 33253818) is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer bevat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.