ANVR Reisvoorwaarden

Ons bedrijf (KvK 33253818)) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze brochuree tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier om de ANVR Consumentenvoorwaarden te bekijken.

De navolgende bepalingen zijn door Senior Vakantie Plan zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulieringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.
Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Consumentenvoorwaarden en zijn ze uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Navolgende bepalingen
Senior Vakantie Plan hanteert de ANVR-reisvoorwaarden. De aanbetaling bedraagt een percentage van 25% van de reissom. In sommige gevallen (met name bij speciale aanbiedingen van hotels en luchtvaartmaatschappijen) gelden hogere aanbetalingspercentages. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. De annuleringskosten die Senior Vakantie Plan hanteert kunt u teruglezen onder artikel 4.

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide coördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de ANVR. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website (www.seniorvakantieplan.nl). Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen op www.anvr.travel