1. Aanmelding en bevestiging

Wanneer u aan een reis wilt deelnemen, dient u zich aan te melden, bij voorkeur d.m.v. het aanmeldings¬formulier uit deze reisgids of via de website www.seniorvakantieplan.nl U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging, tevens factuur. Bij aanmelding van meerdere personen op één formulier sturen wij per adres een bevestiging en t.z.t. de relevante reisbescheiden, tenzij u ons uitdrukkelijk anders laat weten.

2. Betalingen

Na ontvangst van de bevestiging dient u de aanbetaling per omgaande over te maken. Als aanbetaling geldt 25% van de reissom, de (eventuele) premies voor de reis- en/of annuleringsverzekering, de administratiekosten ad € 25,- en de bijdrage voor het Calamiteiten¬fonds ad € 2,50 (alleen voor het buitenland). Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn betaald.

3. Gezondheid

Deelnemers aan onze reizen dienen zelfredzaam te zijn en in staat het programma mee te maken. De reisleiding heeft een verpleegkundige achtergrond, bedoeld ‘voor alle zeker¬heid’, d.w.z. om op terug te kunnen vallen als dat onverhoopt eens nodig mocht zijn. Het is niet de bedoeling dat constante aandacht aan één persoon wordt gegeven. Indien u twijfelt over deelname i.v.m. uw gezondheid of mobiliteit raden wij u aan hierover contact met ons op te nemen; dit is een belangrijke voorzorgsmaatregel, ook met betrekking tot de geldigheid van uw annuleringsverzekering. Het is belangrijk uw persoonlijke gegevens m.b.t. uw mobiliteit/gezondheid correct in te vullen. In het belang van uzelf en uw mede¬reizigers verwachten wij dat dit volledig en naar waarheid gebeurt. Indien deelname afhankelijk is van essentiële voorwaarden (bijv. uitvoering van dieet¬voor¬schriften of de beschikbaarheid van een aparte douche), verzoeken wij u hiervoor ook tevoren met ons te overleggen of deze garantie gegeven kan worden.

4. Annuleringskosten (zie ook punt 5, annuleringskostenverzekering)

A. bij annuleringen tot de 42ste kalenderdag (excl de vertrekdag) voor de vertrek: 30% van de reissom.
B. bij annuleringen vanaf de 42ste kalenderdag (incl) tot de 21ste dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 60% van de reissom
C. bij annuleringen vanaf de 21ste kalenderdag (incl) tot de 7e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 85% van de reissom
D. bij annuleringen vanaf de 7e kalenderdag (incl) tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Senior Vakantie Plan rekent € 25,- per persoon administratiekosten bij een annulering. Indien vliegtickets op naam zijn gesteld, zijn wij bij annulering genoodzaakt de kosten van het vliegticket voor 100% door te berekenen. Belangrijk (ook in verband met de financiële gevolgen): annuleringen dienen direct telefonisch gemeld en schriftelijk bevestigd te worden. N.B. Annuleringen die buiten kantoortijden worden gemeld, gaan in op de eerstvolgende werkdag.

5. Annuleringskostenverzekering

Tegen de kosten ten gevolge van een eventuele annulering (zie punt 4) kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. Deze verzekering dekt de annuleringskosten, indien u door ziekte of andere dwingende omstandigheid – vallend onder de algemene voorwaarden – de geboekte reis moet afzeggen. De premie bedraagt 6 % van de reissom en € 4,50 poliskosten plus assurantiebelasting. Op uw aanmeldings¬formulier kunt u aangeven, of u deze verzekering wenst af te sluiten. Wij raden u dit ten zeerste aan.

6. Reisverzekering

Wanneer u dit wenst, kunnen wij een reisverzekering voor u afsluiten (zie dekkingsoverzicht). Indien u een eigen reisverzekering heeft (inclusief medische kosten, S.O.S. en repatriëring) of een ziektekostenverzekering met uitgebreide buitenlanddekking (aangevuld met S.O.S. en repatriëring), dient u dit op het aanmeldingsformulier te noteren.

7. Preferenties en essenties

Preferenties zijn opmerkingen waar wij indien mogelijk rekening mee houden. Preferenties kunnen niet gegarandeerd worden. N.B. De kamerindeling geschiedt in principe op boekingsvolgorde. Is een bijzondere wens van zodanig groot belang dat u niet kunt of wilt deelnemen aan de reis als deze niet wordt gehonoreerd, dan spreken wij van een essentie. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden (€ 27,- per boeking).

8. Reisbegeleiding

In principe wordt elke reis begeleid door twee vrijwilligers, van wie er één een verpleegkundige achtergrond heeft. Zij ontvangen hiervoor geen honorarium. Stichting Senior Vakantie Plan betaalt reis- en verblijfkosten voor degenen die de reizen begeleiden. Indien er minder dan 18 deelnemers zijn, behoudt Senior Vakantie Plan zich het recht voor de begeleiding te beperken tot een reisbegeleider met een verpleegkundige achtergrond.

9. Groepsgrootte

In het algemeen gaan wij uit van minimaal 20 en maximaal 30 deelnemers per reis. Binnen de categorie 1/2 reizen zijn maximaal 10 rollators per reis toegestaan (opgeven bij boeking). Indien een reis wegens te weinig belangstelling niet kan doorgaan, zullen wij u hiervan uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum in kennis stellen en trachten u daarbij vergelijkbare reismogelijkheden aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij u het reeds betaalde bedrag uiteraard restitueren.

10. Vervoer

Bij alle binnenlandse reizen en de bootreis wordt taxivervoer vanaf huis aangeboden. Dit betekent dat u van huis wordt opgehaald met een taxi of minibus om u comfortabel naar uw vakantieadres te laten brengen. Voor reizigers woonachtig op de Waddeneilanden geldt een andere regeling. De excursies worden uitgevoerd door busmaatschappijen uit de directe omgeving van de reisbestemming. Voor de buitenlandse busreizen is taxivervoer geregeld naar de overstapplaats/tevens koffie- of lunchadres nabij de grens. Uitzondering hierop is de reis naar Maaseik; de deelnemers worden met de taxi naar het hotel gebracht. Gedurende de gehele vakantie (m.u.v. Maaseik) staan een bus en chauffeur ter beschikking van het reisgezelschap. Voor deze busreizen garanderen wij minimaal een ‘Comfort Class’-touringcar, voorzien van koelkast en toilet. In de bussen wordt niet gerookt en geen muziek gemaakt. Onze vliegreizen worden hoofdzakelijk per lijndienst uitgevoerd, waarbij de vertrektijden al min of meer vast liggen. Vanaf 2 maanden voor vertrek zijn vliegplaatsen op aanvraag, met het risico dat de vluchtprijs hoger is en/of wij uw verzoek niet meer kunnen honoreren. Senior Vakantie Plan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de planning (en eventuele wijziging) van vluchttijden.

11. Taxiservice bij vliegreizen

Senior Vakantie Plan kan taxivervoer voor u regelen bij een taxibedrijf dat vervoer organiseert van en naar de diverse luchthavens in Nederland. Hoe eerder u de taxirit boekt, hoe lager de prijs. Ook een retourticket is in verhouding voordeliger dan een enkele reis.

12. Hotels en verzorging

a. Voor accommodaties hanteren wij de sterrenclassificatie zoals deze is vastgesteld in het land van de bestemming. Deze classificatie kan afwijken van de Nederlandse norm.
b. Senior Vakantie Plan organiseert reizen voor valide ouderen; de hotels zijn zorgvuldig geselecteerd. Dit houdt echter niet in dat u er zeker van kunt zijn dat er geen niveauverschillen zijn, er een drempelvrije douche is, een verhoogd toilet, handgrepen, een alarmknop of dat de afstanden binnen het hotel altijd gering zijn.
c. Voor onze reizen gelden de volgende maaltijdvoorzieningen: halfpension (ontbijt en diner, ingaande vanaf diner 1e dag t/m ontbijt laatste dag)of volpension (ontbijt, lunch en diner, ingaande vanaf diner 1e dag t/m ontbijt laatste dag). Incidenteel wordt buiten de deur geluncht en/of gedineerd.

13. Excursies

De kosten van excursies en evt. entreegelden zijn niet bij alle reizen bij de reissom inbegrepen (zie hiervoor de afzonderlijke reisbestemmingen). Indien noodzakelijk heeft de reisbegeleiding het recht het programma te wijzigen. Bij de kerst- en nieuwjaarsreizen binnen Nederland zijn de excursies en entreegelden inclusief, tenzij anders vermeld. Voor de overige bestemmingen verwijzen wij u naar de desbetreffende pagina’s. Voorstellingen en concerten zijn in de regel niet bij de reissom inbegrepen. Indien noodzakelijk heeft de reisbegeleiding het recht het programma te wijzigen.

14. Reispapieren

Ongeveer tien dagen voor de vertrekdatum ontvangt u nadere mededelingen over uw reis. Voor de inhoud van eventueel meegezonden hotelfolders respectievelijk vermelde internetsites aanvaardt de reisorganisatie geen aansprakelijkheid.

15. Klachten

Mocht u tijdens de reis een klacht hebben, meldt die dan meteen bij uw reisleiding. Uw reisleiding zal al het mogelijke doen om uw klacht ter plaatse op te lossen. Indien dit niet naar tevredenheid gebeurt, dient u binnen drie weken na afloop van uw reis de klacht schriftelijk in te dienen.

16. Algemeen

    1. a. Senior Vakantie Plan is niet aansprakelijk voor klaarblijkelijke en duidelijke vergissingen of zetfouten in haar publicaties.
    2. b. De reissommen, vermeld in deze reisgids, zijn vastgesteld op basis van de ten tijde van verschijning beschikbare gegevens. Indien zich wijzigingen voordoen in tarieven (bijv. BTW-verhoging, luchthavenbelasting, brandstof- en/of veiligheidstoeslagen) of valutakoersen, behoudt de reisorganisatie zich het recht voor de reissom dienovereenkomstig te wijzigen.
    3. c. Van de aan u gevraagde persoonlijke gegevens wordt verwacht dat deze met de werkelijkheid in overeenstemming zijn. Deze informatie is van belang voor de reisbegeleiding en wordt uiteraard met de grootste discretie behandeld. Bij onvolledige en onjuiste informatie¬verstrekking aanvaardt de reisorganisatie
    4. d. Gezien de financiële en juridische aansprakelijkheid heeft stichting Senior Vakantie Plan besloten de reizen uit te laten voeren door IOT groups bv, onderdeel van ITG companies.