Reisverzekering

Nederland: wanneer u dit wenst, kunnen wij deze voor u afsluiten.
Buitenland: deze stellen wij verplicht. Tenzij u de gegevens van uw eigen reisverzekering (of uw ziektekostenverzekering met uitgebreide buitenlanddekking) op uw aanmeldingsformulier vermeldt, neemt u deel aan de door Senior Vakantie Plan collectief afgesloten reisverzekering van Allianz Global Assistance.

Annuleringskostenverzekering

Tegen de kosten ten gevolge van een eventuele annulering kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. Deze verzekering dekt de annuleringskosten, indien u door ziekte of andere dwingende omstandigheid – vallend onder de algemene voorwaarden – de geboekte reis moet afzeggen. De premie bedraagt 6% van de reissom en € 4,50 poliskosten plus assurantiebelasting. Op uw aanmeldingsformulier kunt u aangeven, of u deze verzekering wenst af te sluiten. Wij raden u dit ten zeerste aan.

Overigens behoort zorgplicht voor een (niet meereizend) familielid 1e graad tot de standaarddekking van deze verzekering. Onder familieleden 1e graad wordt verstaan: partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg- en/of stiefouders en -kinderen.

N.B. Met premieverhoging kunt u deze zorgplicht uitbreiden ten behoeve van een familielid 2e graad. Onder familielid 2e graad wordt verstaan: broers, zwagers, (schoon)zussen, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen. Tevens kan de verzekering uitgebreid worden met de zgn. ‘waarnemersclausule’ en/of ‘extra-persoonsclausule’.